Ajankohtaista

Oiva-raportti

(17.10.2018)

Tutustu Oiva-raporttiimme:
» Oiva-raportti Kasvisgalleria

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oivaraportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

» Tunnethan Oivan?

Yleistä Oivasta

(Lähde: www.oivahymy.fi)

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.

Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Tarkastuksista tulee kohdennetumpia sekä nopeampia ja riskiperusteinen tarkastaminen korostuu. Tarkastukset tehdään myös pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.

Oiva-raportti

(13.09.2018)

Tutustu Oiva-raporttiimme:
» Oiva-raportti Kasvisgalleria

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oivaraportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

» Tunnethan Oivan?

Yleistä Oivasta

(Lähde: www.oivahymy.fi)

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.

Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Tarkastuksista tulee kohdennetumpia sekä nopeampia ja riskiperusteinen tarkastaminen korostuu. Tarkastukset tehdään myös pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.

Kasvis Galleria Oy:lle on myönnetty FSSC 22000 -sertifikaatti

(08.12.2017)

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation Kasvis Galleria Oy (Satulasepänkatu 4, 70700 Kuopio) elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset FSSC 22000

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointiohjelma sisältäen standardit ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 sekä standardin FSSC 22000 lisävaatimukset.

Sertifiointiin sisältyvä toiminta

Kasvispohjaisten valmisruokien ja puolivalmisteiden tuotanto. Kategoria D

Sertifikaatti on myönnetty FSSC 22000 –sertifiointiohjelman 2013-04-10 julkaistun kolmannen (3.) version perusteella. Sertifiointiohjelma koostuu vähintään yhdestä vuosittaisesta elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien arvioinnista samoin kuin PRP-elementtien todentamisesta sekä ohjelman ja standardin ISO 22002-1:2009 lisävaatimuksien todentamisesta.

  • Sertifiointipäätös on tehty 2017-11-29.
  • Sertifikaatti on myönnetty 2017-11-29
  • (alkuperäinen myönnetty 2014-12-17).
  • Sertifikaatti on voimassa 2020-12-07 asti.

» Tutustu sertifikaattiin